Proje Adı : Telekomünikasyon Kurumu’nda Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
 
Ülke : Türkiye
 
Başlangıç Yılı : 2005
 
Bitiş Yılı : 2006
 
Yararlanıcı : Telekomünikasyon Kurumu
 
Konsorsiyum : Detecon International (D), ANKON, Yazıcı Hukuk (TR)
 
Bütçe : 11,975,100 EURO
 
Finansman : Avrupa Komisyonu
 
Alanlar : İletişim ve Bilgi Teknolojileri
 
Hizmetler : Kurumsal Yapılanma ve Reorganizayson, Eğitim ve Kapasite Geliştirme
 
    Proje kapsamında, Türk telekomüniskasyon Mevzuat ve Düzenlemelerine ilişkin çerçeve geliştirilerek AB müktesebatıyla uyumu sağlanmıştır. Proje’de, Telekomünikasyon Kurumu’nun kapasitesinin güçlendirilmesi, düzenlemeleri uygulama gücünün geliştirilmesi, örgütsel yapının uyumlaştırılması, insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi, personelin yasal, idari ve teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi; müktesebatın uygulanmasına yönelik teknik destek ve gerekli bilgi iletiminin sağlanması; bir eğitim ana planı ve gelecekte başvurulmak üzere hazırlanan raporlar ve el kitapları hazırlanması; düzenleyici ve idari görevlerin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personelin yasal, idari ve teknik becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim seminerleri ve çalıştayların düzenlenmesi hedeflenmiştir.

ANKON, örgütsel gelişim ve eğitim konularında projenin gerektirdiği yerel uzmanları sağlamış ve güçlü yerel destek hizmetleri sunmuştur.
 
Tüm projelere dön
 
 
                 
 
 
      Ana Sayfa | İletişim | Kullanım Kuralları | Künye
  © 2010 ANKON Danışmanlık Tüm hakları saklıdır.