Proje Adı : a.d. - Acil Çevresel Yatırım Projesi - Azerbaycan Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Danışmanlığı
 
Ülke : Azerbaycan
 
Başlangıç Yılı : 2004
 
Bitiş Yılı : 2004
 
Yararlanıcı : Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
 
Konsorsiyum : SMEC (AUT), ANKON (TR), G&G (TR)
 
Bütçe : -
 
Finansman : Dünya Bankası
 
Alanlar : Tarım ve Kırsal Kalkınma, Çevre ve İklim Değişikliği
 
Hizmetler : Teknik Destek, Kurumsal Yapılanma ve Reorganizayson
 
    Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na, kurumsal reformların uygulanması konusunda, aşağıdaki alanlarda danışmanlık hizmetleri sağlanmıştır:
• Bakanlığın mevcut yapısının incelenmesi ve değerlendirilmesi;
Bakanlığın işlevlerinin ve düzenlenen kuruluşlarla (kamu sektörü ve özel sektör) ilişkilerinin analiz edilmesi;
• İnsan kaynakları uygulamaları ve istihdam prosedürlerinin değerlendirilmesi ve kaliteli personelin ilgisini çekmek için teşviklerin önerilmesi;
• (i) Bakanlığın örgütsel yapısının düzenlenmesi; (ii) genel yönetimin, diğer kuruluşlarla etkileşimin, çevre kanunları ve düzenlemelerine uyumun sağlanmasına ilişkin kapasitenin, kurumsal güçlenmeye yönelik gelişimin gözetilmesine ilişkin kapasitenin ve halkla ilişkiler uygulamalarının geliştirilmesi; (iii) Bakanlık tarafından belirlenmiş olan eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlığın acil eğitime ihtiyaç duyduğu alanların belirlenmesi konularındaki önerileri içeren kısa vadeli (bir yıl) ve uzun vadeli (2 – 5 yıl) planların geliştirilmesi.
 
Tüm projelere dön
 
 
                 
 
 
      Ana Sayfa | İletişim | Kullanım Kuralları | Künye
  © 2010 ANKON Danışmanlık Tüm hakları saklıdır.