Proje Adı : Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi
 
Ülke : Turkiye
 
Başlangıç Yılı : 2011
 
Bitiş Yılı : 2013
 
Yararlanıcı : Milli Egitim Bakanligi
 
Konsorsiyum : Ankon, Tohum Autism Foundation, Action for Children
 
Bütçe : 6.000.000 EUR
 
Finansman : EU
 
Alanlar : Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi
 
Hizmetler : Eğitim ve Kapasite Geliştirme
 
    Bu projenin amacı özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için yeni fırsatlar yaratmak, eğitim ortamlarını iyileştirmek ve eğitime erişimlerini artırmak için hizmet içi eğitimler ve yeni psikolojik ölçüm araçlarının Türkiye şartlarına standardizasyonunun yapılmasıdır. Proje 16 Mart 2011 tarihinde başlamış ve 30 ay sürmüştür. Proje kapsamında 10 pilot ildeki 40 okulu, 28 Rehberlik ve Danışmanlık Merkezlerini kapasite geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Ulaşılmak istenen ana sonuçlar:
 Dahili özel eğitim için politika geliştirilmesi
 Engelli bireylerin eğitime katılımı ile ilgili toplumsal bilinç geliştirilmesi
 Pilot illerdeki özel eğitim öğretmenlerinin profesyonel niteliklerinin geliştirilmesi
 Pilot illerde her bireyin ihtiyaçları ve karakteri için ayrı tasarlanan “Engelsiz Eğitim Modeli” nin uygulanması
 Rehberlik ve Danışmanlık Merkezlerinde teşhis ve değerlendirme servislerinin geliştirilmesi
 Engelli bireyler için iş kalitesinin ve mesleki eğitimin geliştirilmesi
 
Tüm projelere dön
 
 
                 
 
 
      Ana Sayfa | İletişim | Kullanım Kuralları | Künye
  © 2010 ANKON Danışmanlık Tüm hakları saklıdır.